MENU

Keio Shinjuku 1F Cosmetics Area

160-8321

1-1-4 Nishi-Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo

+81-3-5990-5569

10:00-20:30
Sundays & Holidays 10:00-20:00

View by map application
Back to store list